Assurance

Jaarrekeningcontrole

Efficiënte bedrijfsvoering

Wij kunnen de jaarrekeningcontrole uitvoeren voor u, mits dit geen wettelijke controle is. Het traditioneel controleren van de financiële administratie laten wij zoveel als mogelijk achter ons. De wereld om ons heen verandert en ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook uw organisatie heeft hiermee te maken. Ondernemingen investeren steeds meer in ICT voor een efficiënte bedrijfsvoering.  Bij het controleren van uw financiële verantwoording zullen wij dan ook gebruik maken van de mogelijkheden die een ingerichte ICT omgeving (ERP) te bieden heeft. Denk hierbij aan data analyses op (grote) hoeveelheden data en het toetsen van ingerichte procesgangen in uw financiële administratie. Hierdoor kunnen wij de controle efficiënt en effectief uitvoeren.

Beheersing bedrijfsrisico’s

Welke bedrijfsrisico’s loopt uw organisatie en worden deze risico’s intern wel goed beheerst? Een vraag waarop iedere bestuurder, commissaris of directeur een bevestigend antwoord wil krijgen. De beheersing van de financiële bedrijfsrisico’s zal als een rode draad door onze controle heen lopen. In onze besprekingen met u en in onze rapportages zal dit onderwerp veel aandacht krijgen.