Assurance

Bijzondere opdrachten

Aanbestedingsprocedure

Mogelijk spelen er in uw organisatie ook andere situaties waarin een controleverklaring dient te worden afgegeven, neem bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure. Bij aanbestedingsprocedures wordt vaak gevraagd om een controleverklaring bij een opgave van bijvoorbeeld minimale omzetcijfers, referentieprojecten, getrouwheid van historische cijfers of een juistheidcontrole van een rekenkundige opstelling. De concurrentie bij aanbesteding is groot en de tijdsspanne vaak kort. In dat geval wilt u een snelle service van uw accountant tegen zo laag mogelijke kosten.

Controleverklaring

Als u een handelsorganisatie hebt en u brengt batterijen of bepaalde verpakkingsmaterialen als eerste op de Nederlandse markt, kan er achteraf om een verantwoording worden gevraagd, welke voorzien moet worden van een controleverklaring.

Contractvoorwaarden

Een andere situatie kan zijn dat u een groot afnemerscontract bent aangegaan en dat er zeer specifieke voorwaarden zijn over de prijsstelling. De berekeningen zijn door u als buitenstaander niet te controleren en de afnemer wilt u geen inzicht geven in zijn administratie in verband met concurrentiegevoelige informatie. Toch wilt u weten of u de juiste prijs krijgt doorbelast. In dat geval kunnen wij bij de afnemer vaststellen dat de contractvoorwaarden zijn nageleefd. Door middel van specifiek overeengekomen werkzaamheden gaan wij dan na of er conform de contractvoorwaarden is gehandeld.

Wij hebben hier een aantal voorbeelden van mogelijke situaties beschreven, echter deze opsomming is niet limitatief. Voor uitgebreide informatie kunt u onze brochure downloaden. Wij hebben ruime ervaring in diverse situaties, zodat wij snel, flexibel en tegen aantrekkelijke tarieven in uw behoeften kunnen voorzien.